Crafta: Craniofaciale therapieCraniofaciale therapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie

die zich bezig houdt met gezondheidsproblemen ten gevolge van functiestoornissen

in het  hoofd-, hals- en kaakgebied. De therapie wordt bij Onder Handen gegeven

door gespecialiseerde en geregistreerde Manueeltherapeut.  

Door middel van een anamnese (vraaggesprek) en een lichamelijk onderzoek

wordt het probleem van de patiënt geanalyseerd. Bij dit onderzoek wordt

gekeken naar fuctiestoornissen van het kaakgewricht, de schedel en de zenuwen

in het schedel- en halsgebied. Daarnaast worden eventueel ook de regio's van

de wervelkolom, met name de nek, schoudergordel en heupen onderzocht.

Na aanleiding van de gevonden resultaten zal dan een behandel plan opgesteld

worden.


Wat is de inhoud van de therapie?

De behandeling bestaat net als bij de manueel therapie uit milde druk technieken op

de hoofd-,nek-, en aangezichtsregio. Daarnaast kunnen bij bewegingsbeperkingen

gewrichten van  de kaak en nekwervelkolom gemobiliseerd worden.  Hierbij wordt

soms ook in de mond behandeld. Daarnaast worden er oefeningen gegeven ter

verbetering van de kaakfunctie, of van de houdingspieren van de (nek) wervelkolom.

Welke klachten kunnen met dit therapieconcept behandeld worden?

De CRAFTA therapeut is geïnteresseerd in de functiestoornissen in het hoofd-, nek-

en gezichtsgebied en de invloed daarvan op het dagelijkse leven van de patiënt.

Bij de volgende problemen raden wij aan het craniofaciale therapieconcept te

kiezen:

Problemen in mond- en gezichtsgebied

 • Mond- en gezichtspijnen
 • Kaakklachten
 • Tandknarsen en klemmen
 • Occlusiestoornissen

Problemen in het hoofd- en nekgebied

 • Hoofdpijnen, o.a. migrainen, spanningshoofpijnen, atypische hoofdpijnen
 • Duizeligheid, vertigo
 • Aangezichtsverlamming, Facialis parese
 • Aangezichtspijnen
 • Oorruis (tinnitus), atypische oorpijn, otalgie
 • Schedeltrauma
 • Whiplash, halswervelkolom distorsie

Tot slot

wanneer u naar het lezen van deze tekst nog vragen of opmerkingen heeft, neem

dan gerust contact op.

Voor meer informatie:

www.aangezichtpijn.com

www.crafta.org

www.hoofdpijnpatienten.com